Ränteparitet

framsidan skrev jag bland annat att vi skulle diskutera ränteparitet och jag tog upp bankupplåning i Norge och bankinlåning i Sverige. Men var är egentligen ränteparitet och vad sägs räntepartitetsvillkoret förklara? Det ämnar vi ta reda på i den här artikeln.

Vad är ränteparitet?

Ränteparitet är en teori där man antar att två valutazoners förväntade valutakursutveckling beror på ränteförehållandena de båda länderna emellan. Teorin säger att räntorna och valutakurserna i de båda länderna kommer anpassas på ett sådant sätt att det inte längre kommer kunna uppstå några arbitragemöjligheter, det vill säga riskfria placeringar.

Ränteparitetsexempel

Om utlåningsräntorna i Norge är lägre än inlåningsräntorna i Sverige, skulle det löna sig att ta upp lån i Norge för att sedan placera dessa pengar på ett svenskt bankkonto, allt annat lika. Men då det rör sig om olika valutor, behöver man låna pengar i Norge till gällande spotpris/avistakurs och se till att terminspriset den dagen man plockar ut pengar från det svenska bankkontot är gynnsamt. Återigen säger ränteparitetsvillkoret att alla dessa faktorer tar ut varandra och att arbitragemöjligheter inte existerar.

Ränteparitetsvillkoret som formel

Ränteparitetsvillkoret kan beskrivas som R = Rw – ((Ee – E) / E) + p.

R = Ränta i Sverige
Rw = Ränta i utlandet
E = Dagens växelkurs (SEK/NOK)
Ee = Förväntad växelkurs när placeringen nått sitt slutdatum
P = Riskpremie

I ovanstående formel togs NOK som exempel, men detta kan givetvis vara vilken utländsk valuta som helst.